You are here: Home Апликација - продажба на автомобили

TeamVelkovski.com

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9

Веб авто мобил - продажба

Е-пошта Печати

Веб менаџмент за продажба на коли, апликација за продажба на коли преку интернет.

 

Веб апликација за online продажба на автомобили,погодна е за фирми кои се бават со продажба на автомобили (фирми кои увезуваат половни возила).

Aпликација содржи прецизни информации за возилото: модел, моторна снага, вид гориво, цена, бојата, дополнителна опрема со која располага автомобилот, година на производство. Овозможено е поставување на безброј слики и опис на истите.

Во пакетот вкучено е:

Конфигурирање на системот;

Интегрирање со веб сајт (изработка на сајтот);

Поставување на интернет;

                                                                                                 Регистрација на веб адреса (интернет домен) www.vasheime.com;

                                                                                                Веб хостинг пакет Нормал;

                                                                                                                          Јазик: Македонски и Англески