You are here: Home Апликација - е-календар on-line закажување

TeamVelkovski.com

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9

Е-Календар - закажување

Е-пошта Печати

Е-календар, систем на on-line закажување на термини преку Интернет.

 

 

Е-Календар, е автоматизиран повеќенаменски систем на on-line закажување на термини преку Интернет.

Мултифинционалниот електронски календар за закажување на темини е одлично идејно веб решение за фирми и компании кои се во подем и кој ја разбираат важноста на интернет технологијата се со цел за подигање на квалитетот и професионалноста на нивните услуги.

Веб апликацијата представува алатка за креирање, и за менаџирање на вашето работно време, преку мултифинционалниот календар кој ви е на располагање на тој начин имате постојан увид и преглед на вашите термини за работа.

На овој начин им се дава можност на вашите ценети клиенти да во било кое време во денот или од било која локација да извршат закажување на термин кој ним најповеќе им одговара по електорински пат.

Како што веќе напоменавме самата компонента  има повеќе наменска општа употреба на тој начин добивате идеално интенрет веб решение кое е погодно за  очни, стоматолошки ординаци и друг вид на здравствени установи, флизерски студија, салони за убавина  и друго.

                                                                                                Во пакетот вкучено е:

                                                                                                Конфигурирање на системот;

                                                                                                Интегрирање со веб страната (Посавување во веб околината);

                   Поставување на интернет;

                    Регистрација на веб адреса (Интернет домен) www.vasheime.com;

                    Веб хостинг пакет Нормал;

                                                   Јазик: Македонски и Англески