You are here: Home Апликација - е-бизнис продажба преку Интернет

TeamVelkovski.com

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9

Е-Бизнис - продажба

Е-пошта Печати

е-бизнис, е-продажба, интернет продавница, е-продажба, он-лајн продажба, он-лајн продавница

 

Е-бизнис апликацијата Ви овозможува продавање на Вашите производи и услуги преку Интернет т.е Вашата Интернет продавница со помош на платежни картички од брендот на MasterCard, Visa и Мaestro.

Апликацијата и сервисот е така развиен, што на правните лица, клиенти на Уни Банка и на ХалкБанк им овозможува на безбеден и сигурен начин безготовинско плаќање, помагајќи им да се вклучат во современите светски текови, искористувајќи ги предностите на глобалниот светски пазар.

Во пакетот вкучено е:

Конфигурирање на системот;

                                                                                                 Виртуелна продавница (е-shop) интегрирана на Интернет;

                     Обука на одговорното лице кое ќе ја следи наплатата;

                     Регистрација на веб адреса (Интернет домен) www.vasheime.com;

                     VPS веб хостинг сервер;

                                                 Јазик: Македонски и Англески

                     Видео презентација