You are here: Home Апликација - продажба на недвижности

TeamVelkovski.com

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9

Веб Агент - продажба

Е-пошта Печати

Веб апликација за продажба недвижности, специјализирана веб страна за продажба на недвижности

 

Апликацијата за on-line продажба и изнајмување на недвижности. Погодна е за сите агенции кои се занимаваат со изнајмување и продажба на куќи, станови, викендички, земјиште, деловен простор и каков било друг вид на недвижности.

Aгенцијата може да поставува нови информации и карактеристики за недвижностите тескт, слики  (пр. број на соби, вецеа, купатила, квадратура, и сл.). Информациите можат во секое време да се менуваат, да се додава или повлекува недвижности. Потенцијалниот клиент може директно со Вас да комуницира преку e-маил пораки.

Во пакетот вкучено е:

Конфигурирање на системот;

                                                                                                Интегрирање со веб сајт (изработка на сајтот);

                    Поставување на интернет;

                    Регистрација на веб адреса (Интернет домен) www.vasheime.com;

                    Веб хостинг пакет Нормал;

                                                 Јазик: Македонски и Англески

                     Видео презентација