You are here: Home Веб портфолио

TeamVelkovski.com

Наше портфолиоОва е дел од нашето веб дизајн портфолио, со цел да се запознаете со  нашата долгогодишна работа.

 007.jpg

 • Клиент: Ортодонт Д-р Јасмина
 • Категорија: Приватна Здравствена Установа
 • Технологија на изработка: PHP, CMS
 • Јазик: Македонски и Англиски

 

 

  <p> </p>
  <p> </p>
  </div>
  <ul>
  </ul>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td></td>
  <td>
  <hr />
  <br /><br /></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  14.jpg
  </td>
  <td>
  <ul>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
  </li>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
  </li>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
  </li>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
  </li>
  </ul>
  <p> </p>
  <p> </p>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td></td>
  <td>
  <hr />
  <p> </p>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  13.jpg
  </td>
  <td>
  <ul>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
  </li>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
  </li>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
  </li>
  <li>
  <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
  </li>
  </ul>
  <p> </p>
  <p> </p>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table>
  </div>
  <p> </p>
   
  005.jpg

  • Клиент: Здружение на физиотерапевти на Република Македонија
  • Категорија: Невладина организација
  • Технологија на изработка: PHP, CMS
  • Јазик: Македонски

   

   

   <p> </p>
   <p> </p>
   </div>
   <ul>
   </ul>
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td></td>
   <td>
   <hr />
   <br /><br /></td>
   </tr>
   <tr>
   <td>
   14.jpg
   </td>
   <td>
   <ul>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
   </li>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
   </li>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
   </li>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
   </li>
   </ul>
   <p> </p>
   <p> </p>
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td></td>
   <td>
   <hr />
   <p> </p>
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td>
   13.jpg
   </td>
   <td>
   <ul>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
   </li>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
   </li>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
   </li>
   <li>
   <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
   </li>
   </ul>
   <p> </p>
   <p> </p>
   </td>
   </tr>
   </tbody>
   </table>
   </div>
   <p> </p>
    
   009.png

   • Клиент: Друштво на доктори на дентална медицина на Македонија
   • Категорија: Невладина организација
   • Технологија на изработка: PHP, CMS
   • Јазик: Македонски

    

    

    <p> </p>
    <p> </p>
    </div>
    <ul>
    </ul>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td></td>
    <td>
    <hr />
    <br /><br /></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
    14.jpg
    </td>
    <td>
    <ul>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
    </li>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
    </li>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
    </li>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
    </li>
    </ul>
    <p> </p>
    <p> </p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td></td>
    <td>
    <hr />
    <p> </p>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td>
    13.jpg
    </td>
    <td>
    <ul>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
    </li>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
    </li>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
    </li>
    <li>
    <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
    </li>
    </ul>
    <p> </p>
    <p> </p>
    </td>
    </tr>
    </tbody>
    </table>
    </div>
    <p> </p>
     
    004.jpg

    • Клиент: Бироформ Македонија
    • Категорија: Банкарска и поштанска опрема
    • Технологија на изработка: PHP, CMS
    • Јазик: Македонски, Српски и Англиски

     

     

     <p> </p>
     <p> </p>
     </div>
     <ul>
     </ul>
     </td>
     </tr>
     <tr>
     <td></td>
     <td>
     <hr />
     <br /><br /></td>
     </tr>
     <tr>
     <td>
     14.jpg
     </td>
     <td>
     <ul>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
     </li>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
     </li>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
     </li>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
     </li>
     </ul>
     <p> </p>
     <p> </p>
     </td>
     </tr>
     <tr>
     <td></td>
     <td>
     <hr />
     <p> </p>
     </td>
     </tr>
     <tr>
     <td>
     13.jpg
     </td>
     <td>
     <ul>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
     </li>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
     </li>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
     </li>
     <li>
     <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
     </li>
     </ul>
     <p> </p>
     <p> </p>
     </td>
     </tr>
     </tbody>
     </table>
     </div>
     <p> </p>
      
     010.png

     • Клиент: Сојуз на дефектолози на Р.Македонија
     • Категорија: Невладина организација
     • Технологија на изработка: PHP, CMS
     • Јазик: Македонски

      

      

      <p> </p>
      <p> </p>
      </div>
      <ul>
      </ul>
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td></td>
      <td>
      <hr />
      <br /><br /></td>
      </tr>
      <tr>
      <td>
      14.jpg
      </td>
      <td>
      <ul>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
      </li>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
      </li>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
      </li>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
      </li>
      </ul>
      <p> </p>
      <p> </p>
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td></td>
      <td>
      <hr />
      <p> </p>
      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td>
      13.jpg
      </td>
      <td>
      <ul>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
      </li>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
      </li>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
      </li>
      <li>
      <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
      </li>
      </ul>
      <p> </p>
      <p> </p>
      </td>
      </tr>
      </tbody>
      </table>
      </div>
      <p> </p>
       
      003.jpg

      • Клиент: Такси29ка
      • Категорија: Превоз на патници
      • Технологија на изработка: PHP, CMS
      • Јазик: Македонски и Англиски

       

       

       <p> </p>
       <p> </p>
       </div>
       <ul>
       </ul>
       </td>
       </tr>
       <tr>
       <td></td>
       <td>
       <hr />
       <br /><br /></td>
       </tr>
       <tr>
       <td>
       14.jpg
       </td>
       <td>
       <ul>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
       </li>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
       </li>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
       </li>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
       </li>
       </ul>
       <p> </p>
       <p> </p>
       </td>
       </tr>
       <tr>
       <td></td>
       <td>
       <hr />
       <p> </p>
       </td>
       </tr>
       <tr>
       <td>
       13.jpg
       </td>
       <td>
       <ul>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
       </li>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
       </li>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
       </li>
       <li>
       <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
       </li>
       </ul>
       <p> </p>
       <p> </p>
       </td>
       </tr>
       </tbody>
       </table>
       </div>
       <p> </p>
        
       001.jpg

       • Клиент: Солета 
       • Категорија: Месни преработки
       • Технологија на изработка: PHP, CMS
       • Јазик: Македонски и Англиски

        

        

         <p> </p>
                               <p> </p>
                           </div>
                           <ul>
                           </ul>
                       </td>
                   </tr>
                   <tr>
                       <td></td>
                       <td>
                           <hr />
                           <br /><br /></td>
                   </tr>
                   <tr>
                       <td>
       14.jpg
       </td>
                       <td>
                           <ul>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Ас Стил Скопје</div>
                               </li>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Сервис за ауспуси</div>
                               </li>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, CMS</div>
                               </li>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                               </li>
                           </ul>
                           <p> </p>
                           <p> </p>
                       </td>
                   </tr>
                   <tr>
                       <td></td>
                       <td>
                           <hr />
                           <p> </p>
                       </td>
                   </tr>
                   <tr>
                       <td>
       13.jpg
       </td>
                       <td>
                           <ul>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Клиент</strong>: Грамада</div>
                               </li>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Категорија</strong>: Агенција за недвижности</div>
                               </li>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Т</strong><strong>ехнологија на изработка</strong>: PHP, Апликација за недвиности</div>
                               </li>
                               <li>
                                   <div style="text-align: left;"><strong>Јазик</strong>: Македонски и Англиски</div>
                               </li>
                           </ul>
                           <p> </p>
                           <p> </p>
                       </td>
                   </tr>
               </tbody>
           </table>
       </div>
       <p> </p>
        

       Веб услуги

       Постави прашање Доколку сакате да поставите прашање поврзано со нашите услуги.
       Портфолио Нашето портфолио последните веб проекти.
       Регистрација на веб домен Со регистрирање на домен имате сопствено постоење на Вашата компанија на интернет.
       Партнерска програма Вашите најлесно заработени пари досега! Вие добивате 15% од сумата која клиентот ја плаќа.

       Е-билтен

       Бидете постојано информирани
       за сите новитети, настани, промоции и производи.

       Вашата e-mail адреса :

       Пријави се Одјави се

       Соопштенија

       22.10.2013                                                         Соопштение за неработен ден 23.10.2014
       (четврток)

       10.10.2013                                                        Соопштение променана на работно време од 14.10.2013.

       Партнерска прогрома