You are here: Home Апликација - рент а кар резервации

TeamVelkovski.com

Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9

Рент а кар - резервации

Е-пошта Печати

Резервација на рента кар.

 

Веб апликација е наменета за on-line резервација на рент а кар возила во 4 чекора, наменет за клиентите. На рент а кар фирмите им се овозможува брз преглед на информациите: преглед на  времето, датумот и бројноста на резервациите, менаџирање и додавање на вожила, фотографии, цена и данок.

Овозможено е електронско плаќање преку процесинг системи за картично работење кои овозможуваат максимална заштита при плаќање на корисниците.

Во пакетот вкучено е:

Конфигурирање на системот;

Интегрирање со веб сајт (изработка на сајтот);

                    Поставување на интернет;

                    Регистрација на веб адреса (Интернет домен) www.vasheime.com;

                    Веб хостинг пакет Нормал;

                                                   Јазик: Македонски и Англески